Job Opening in Jomala, Åland

ScanTube Jomala lediganslår ett ordinarie arbete som maskinoperatör till PTFE.

Arbetsuppgifter:

· Uppstart och övervakning av produktionslinje.

· Bemästra flera arbetsskeden i en produktionslinje.

· Självständigt åtgärda maskininställningar, rengöra verktyg och extrudrar (maskiner) så att produkternas kvalitet och dimension uppfyller kraven.

· Mäta och dokumentera produktens dimensioner.

· Packa produkterna som kommer från produktionslinjen.

· Städa vid arbetsplatsen.

· Avrapportera produktionsresultatet.

· Lägga tillbaks verktygen på plats innan man går hem eller när ordern är klar.

· Enklare verktygsreparationer.

· Övriga förekommande arbetsuppgifter tillkommer enligt närmaste chefs anvisningar.

Frågor besvaras av arbetsledare Ralf Lind tel. 527 348

Sista ansökningsdag är den 16.6.2017

Din ansökan skickar du till HR, Therese Boman: therese@scantube.ax