Sök jobb

Sök jobb

Person- och kontaktuppgifter
(enligt egen uppfattning)
Utbildning
Linje, ort samt tidsperiod för utbildningar. Använd en rad per utbildning.
Arbetslivserfarenhet
Namn på företag/organisation, arbetsuppgift samt tidsperiod.
Typ av arbete som jag söker (produktion / kontor / teknik etc.)
Kan arbeta
Refererenser